Tủ điều khiển

Tủ điều khiển

hiết kế , cung cấp ,lắp đặt tất cả các loại tủ điều khiển theo yêu cầu khách hàng.

Tủ biến tần

Tủ điều khiển AHU

DC driver- Mentor II

 Tủ Điều khiển Cooling tower 

 Modul điều khiển Motor,Fan..

Tủ On/OFF

 

Tủ bơm nước 3 cấp độ

Tủ Điều khiển nhiệt độ

 

 Tủ Đo đếm điện năng

 
← Bài trước Bài sau →